Novaya Riga

Lietošanas noteikumi LV

Lietošanas noteikumi

Šis līgums tiek slēgts starp SIA “Bookshop Rīga”, reģistrācijas Nr. 40203319912, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 17A – 26, Rīga, LV-1010 (turpmāk Uzņēmums), un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – Pircējs), kas veic preču pirkumu Uzņēmuma interneta veikalā www.novayariga.lv (turpmāk – e-veikals).

1. Līguma priekšmets

Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma e-veikalā.

2. Distances līguma spēkā stāšanās

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Uzņēmuma apstiprinājumu, ko automatiski pēc pasutījuma pabeibšanas generē ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

3. Vispārīgi noteikumi par preces pasūtīšanu

Iepirkties Uzņēmuma e-veikalā Pircējs var arī bez iepriekšējas reģistrēšanās, kas neitekmē Līgumas izpildes noteikumus.
Lai veiktu pasūtījumu e-veikalā:
1. pie interesējošās preces Pircējam jānospiež pogu “Nopirkt”;
2. lai pasūtītu izvēlēto preci, jānospiež uz lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu. Iespējams atgriezties e-veikalā, izvēlēties papildus citas preces un pēc tam atkārtoti atgriezties iepirkumu grozā, nospiežot uz lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu;
3. lai veiktu pasūtījumu, nepieciešams aizpildīt informāciju par Pircēju. Lai pabeigtu pasūtījuma apstrādi, Pircējam jāpiekrīt lapā minētajiem noteikumiem. Pēc tam poga “Noformēt pasūtījumu” kļūst aktīva, un, to nospiežot, pasūtījums tiks reģistrēts.
Tāpat Pasūtījumus iespējams veikt:
– jebkurā diennakts laikā, reģistrējot pasūtījumu interneta veikalā;
– zvanot darba dienās no 10:00 līdz 21:00 pa tālruni +371 25 150 020
Veicot pasūtījumu pa tālruni vai e-pastu, jānorāda:
– preces nosaukumu;
– preces cenu;
– vārdu, uzvārdu / uzņēmuma nosaukumu;
– / uzņ. reģ Nr. (arī PVN maksātāja Nr. un juridisko adresi);
– piegādes adresi;
– kontakttālruni;
– e-pastu.
Pasūtījums tiek apstrādāts darba dienās no 10:00 līdz 18:00. Ja pasūtījumu veikts citā laikā, to apstrādās nākamajā darba dienā.
Pēc pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā Uzņēmums sazināsies ar Pircēju, lai iespējams precizētu informāciju un/vai apstiprinātu pasūtījumu.

4. Pasūtījuma apmaksas noteikumi

Par pirkumu e-veikalā Pircējs var norēķināties:
– veicot pārskaitījumu;
– skaidrā naudā Preces saņemšanas brīdī.
Kad aizpildīta informācija pasūtījuma formā, uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā pirms preces saņemšanas. Rēķinā būs norādīti visi dati, kas nepieciešami apmaksai internetbankā vai bankas filiālē. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu un preču piegāde tiks veikta pēc naudas saņemšanas Uzņēmuma norēķinu kontā.

5. Piegādes noteikumi

Preces iespējams saņemt:
– Jebkurā no Uzņēmuma veikaliem pēc Pircēja izvēles norādītajos veikala darba laikos. Preču saņemšana Uzņēmuma veikalā ir bez piegādes maksas.
– Ar kurjerpasta pakalpojuma sniedzēja starpniecību un e-veikalā noteiktiem piegādes pakalpojuma izcenojumiem
Preču piegādes maksa nav iekļauta norādītajā preces cenā!
Uzņēmums patur tiesības nepiegādāt/nodot preci, ja Pircējs nav veicis preces apmaksu.
Preču cenas ir norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli (PVN). Cenā nav iekļauta maksa par piegādi. Piegādes maksa var mainīties atkarībā no piegādes reģiona un preces svara/izmēra/iepakojuma.
Uņēmums nav atbildīgs par preču subjektīvām īpašībām, piem. grāmatu, datu nesēju, audioierakstu, digitāla kontenta u.c. saturu!

6. Distances līguma izpildes laiks

Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus Latvijas Republikas teritorijā ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja vai atbisltoši e-veikala noteiktiem termiņiem ārpus Latvijas Republikas teritorijas.
Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu Pircēja pasūtītās preces trūkuma dēļ, Uzņēmums informē par to Pircēju. Tādā gadījumā Uzņēmums var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci.

7. Atteikuma tiesības

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patēretāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Uzņēmumam e-veikalā iegādāto preci.
Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu (gadījumos, kas pasūtījums tika izpildīts daļēji).
Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
– pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ (piem.: higiēnas priekšmeti u.c.), vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
– Pircējs ir atvēris jebkādu datu nesēja iepakojumu.
Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļai patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

8. Preču atgriešanas kārtība

Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt Pircēja personas apliecinošu dokumentu, dokumentu, kas apstiprina pirkumu. Pircējs var atgriezt preci, kas atbilst distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā.

9. Konfidencialitāte

Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti vai šis līgums.

10. Citi noteikumi

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Uzņēmums varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas normative aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.
Pārdevējs patur tiesības informēt Pircēju par jaunām precēm, atlaidēm, pakalpojumiem.
Preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāju sniegtās informācijas par produktu, aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, iespējamas operatīvas izmaiņas. Saskaņā ar ražotāju noteiktām izmaiņām preču komplektācija vai parametri var tikt koriģēti.
Papildus precīzu informāciju par to, vai interesējošā prece ir atlikumos noliktavā, Pircējs var noskaidrot darba dienās no plkst. 10:00 līdz 21:00, zvanot uz norādīto kontakttālruni. Ja Pircēja izvēlētā prece nebūs vairs atlikumos, Uzņēmums piedāvās to aizvietot ar līdzvērtīgu preci vai saņemt pēc nākamās preču piegādes.

11. Līguma darbības termiņš

Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs veicis Preču pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.

12. Uzņēmuma rekvizīti

SIA Bookshop Riga
Krišjāņa Valdemāra iela 17A – 26, Rīga, LV-1010 Reģ.Nr: 40203319912
PVN nr./ VAT Nr.: LV40203319912
Banka:
Swedbank AS
Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048, Latvia SWIFT: , HABALV22
IBAN: LV57HABA0551050840183
Interneta veikals: www.novayariga.lv
Telefons: +371 25 150 020